LÜĞƏTLƏR » ORFOQRAFİYA LÜĞƏTİ
Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azarbaycan dilində kütləvi naşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il sərəncamına əsasən və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il qərarı ilə təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları”na uyğun surətdə latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış “Azarbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin düzəlişlər, əlavələr edilərək təkmilləşdirilmiş 2-ci, ümumiyyətlə, 6-cı nəşridir. Lügətə 110 563 söz daxil edilmişdir.
 
YÜKLƏ - Orfoqrafiya lüğətinin yeni versiyası
 
  • <<
  • 1
  • >>