Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən Ərəb və Fars sözləri lüğəti