Türkmən Şeiri Antologiyası (XVII XIX ƏSRLƏR)
KİTABXANA » KİTAB KÖŞKÜ

Türkmən Şeiri Antologiyası (XVII – XIX ƏSRLƏR)

Kitabda zəngin türkmən ədəbiyyatının Əndəlib, Azadi, Şahbəndə, Məxdimqulu, Şeydayi, Məğrubi, Qayıbi, Talibi, Qurdoğlu, Kəminə, Seyidnəzər Seydi, Zəlili, Seydulla Seydi, Zinhari, Molla Nəfəs, Aşiqi, Katibi, Dostməhəmməd, Möhtaci, Miskin Qılınc, Baqızıl kimi tanınmış nümayəndələrinin seçilmiş əsərləri toplanmışdır.

 

Kitaba buradan baxın