Ana Dilim Todur Zanet
KİTABXANA » KİTAB KÖŞKÜ

Ana Dilim Todur Zanet

 Kitabda tanınmış qaqauz şairi Todur Zanetin şeirlərindən nümunələr toplanmışdır. Kitab 31 mart - 4 aprel 2009-cu ildə İstanbulda TÜRKSOY tərəfindən təşkil olu-nan «Türk Ləhcələri Arasında Uyğunlaşdırma Çalışmalarının Bugünkü Durumu və Qarşılaşılan Problemlər» mövzusunda Beynəlxalq simpoziumun tövsiyələrinə və yekun bəyannaməsinə uyğun olaraq nəşr edilir.

Kitaba buradan baxın