LÜĞƏTLƏR » İZAHLI LÜĞƏT
Bu kitab “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” I cild (Bakı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966), II cild (Bakı, Elm, 1980), III cild (Bakı, Elm, 1983) və IV cild (Bakı, Elm, 1987) nəşrləri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.
Nəşr olunduğu il: 2006
 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti:1-ci cild  (ABCÇD) - YÜKLƏ 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: 2-ci cild (EƏFGHXİJK) - YÜKLƏ 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: 3-cü cild (QLMNOÖPR) - YÜKLƏ 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: 4-cü cild (SŞTUÜVYZ) - YÜKLƏ 
 
  • <<
  • 1
  • >>